Po podaní žiadosti budu registrované v spolupráci s Knihou slovenských rekordov.

Toto ocenenie bolo po prvýkrát udelené v roku 2004 v Kolárove.