Najsilnejší muž Slovenska a ochranná známka

Ak to je s ochrannou známkou?

Prinášame prehľad záujemcov z registrácie ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, ktorí použili v názve slovné spojenie Najsilnejší muž Slovenska.