Slovenské rekordy silákov

Mládež v Brezne ťahala na námestí kamión

BREZNO 29. 5. 2015 - Celkom 4 družstvá zo škôl v Brezne sa zapojili do rekordu v ťahaní kamiónu na čas. Jedno družstvo tvorilo 10 členov a jeho úlohou bolo potiahnuť ťahač kamióna o hmotnosti 7,5 tony za čo najkratší čas na vzdialenosť 15 metrov. O tento ustanovujúci rekord prejavili záujem nielen chlapci, ale aj dievčatá. Rekordmanská discplína sa stala výhradne záležitosťou žiakov z Hotelovej akadémie Brezno. Do Knihy slovenských rekordov sa zapísali preto obe skupiny - teda tí ktorí potiahli vozidlo za čo najkratší čas. HA - chlapci družstvo č. 2 potiahlo vozidlo za 8,84 sec. a HA - dievčatá družstvo č. 2 za 13,70 sec. Oba tieto tými obdržali certifikát a medailu za úspešnú realizáciu ustanovujúceho rekordu a vyzvali tak do lámania tohto rekordu aj ostatné školy na Slovensku. 

Poďakovanie za pomoc pri realizácii rekorde patrí Mestské špotovému klubu Mesto Brezno a spoločnosti Scania Slovakia Zvolen. Podujatie moderoval Július Obernauer. Rekord sa uskutočnil počas osláv Dni Mesta Brezno, kde sa konal rekord v kotrmelcovej štafete.

 DSC4061

 DSC4089

 DSC4097

 DSC4113

 DSC4117

 DSC4124

 DSC4131

FOTO:  PHOTOPRESS